Sipat-Siyasat sa Karanasan at Kakayahan ng mga Mag-aaral sa Pagsulat ng Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura Gamit ang Repertory Grid Method

  • Dominic Patric Garcia Galdonez Philippine Science High School-Ilocos Region Campus
Keywords: karanasan, kakayahan, repertory grid method, action research, mixed methods

Abstract

Nilayon ng pananaliksik na ito na sukatin ang kabisaan ng repertory grid sa pagsulat ng mga mag-aaral ng rebyu ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral sa kanilang mga natukoy na mga paksang pampananaliksik. Dinalumat din ang kanilang mga karanasan sa paggamit ng nasabing interbensiyon. Tinukoy ang limampu’t dalawang (52) mag-aaral sa ikalabindalawang baitang ng Philippine Science High School-Ilocos Region Campus sa panuruang taong 2022-2023 bilang mga respondante. Tinukoy ang dalawang seksiyon ng mga mag-aaral—Kontrol at Eksperimental na kapwa may dalawampu’t anim na mag-aaral. Ginamitan ang pag-aaral ng mixed method na lapit ng pananaliksik. Ang repertory grid method ang ginamit na interbensiyon sa pag-aaral. Batay sa mga datos na nakalap, ang resulta ng pretest ng dalawang pangkat ay hindi nagkakalayo at walang makabuluhang pagkakaiba. Natukoy rin sa resulta ng posttest ng dalawang pangkat ay may makabuluhang pagkakaiba kung saan mas mataas ang naging iskor ng mga nasa eksperimental na pangkat kaysa sa mga nasa kontrolado. Napatunayan din sa mga resulta ng pretest at posttest ng dalawang pangkat na may makabuluhang pagkakaiba dahilan na mas tumaas ang iskor ng mga mag-aaral na nasa pangkat na eksperimental kaysa sa pangkat na ginamitan ng tradisyonal na pamamaraan. Nadalumat din ang tatlong temang nabuo mula sa karanasan: mas organisado; mas napadali; at mas napaiksi ang oras sa paggawa ng gawain. Mula sa mga resulta, masasabing ang repertory grid method ay mabisang estratehiya sa pagtuturo at pagsusulat ng mga rebyu ng kaugnay na literatura at pag-aaral. Mahalagang masolusyonan ng mga guro ang mga ganitong problema sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral lalong-lalo na sa mga paksang pampananaliksik dahilan na bago sa kanila ang pagsusulat ng isang teknikal na papel at wala pang gaanong sapat na kaalaman sa mga teorya at konsepto ng pagbubuo ng isang mahusay na papel pananaliksik.

Published
2024-01-01
How to Cite
Galdonez, D. P. (2024, January 1). Sipat-Siyasat sa Karanasan at Kakayahan ng mga Mag-aaral sa Pagsulat ng Rebyu ng mga Kaugnay na Literatura Gamit ang Repertory Grid Method. Puissant, 4. Retrieved from //puissant.stepacademic.net/puissant/article/view/244
Section
In Progress